AKADEMI

IFG Life

Jasindo

Jamkrindo

Askrindo

Jasa Raharja

Bahana Sekuritas

Bahana TCW Investment Management

Bahana Artha Ventura

Bahana Kapital Investa

Graha Niaga Tata Utama